Sekiranya syarat kegunaan tanah pada geran saya dikategorikan sebagai jenis pertanian, adakah permohonan saya untuk melakukan pembinaan rumah ke atasnya dibenarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)? | D'MARAS Development

Sekiranya syarat kegunaan tanah pada geran saya dikategorikan sebagai jenis pertanian, adakah permohonan saya untuk melakukan pembinaan rumah ke atasnya dibenarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)?

Whatsapp Team D' MARAS